Arkiv

PUBLIKATIONER 1985 - 1990


 • 1/85 DIOXIN FRA DANSKE AFFALDSFORBR/ENDINGSANLÆG En kritik af Miljøstyrelsens Miljørapport fra december 1984 Rolf Czeskleba-Dupont 47s.
 • 2/85 RISIKOVURDERING FOR KLOREREDE DIOXINER OG DIBENZOFURANER FRA PROJEKTEREDE AFFALDSFORBR/ENDINGSANLÆG I NEW YORK Sammenfatning af projektet ØKONOMISK OG ØKOLOGISK ANALYSE AF ALTERNATIVE TEKNOLOGIER TIL BORTSKAFFELSE AF FAST BYAFFALD(MSW)Barry Commoner m.fl., CENTER FOR THE BIOLOGY OF NATURAL SYSTEMS, New York;oversat og kommenteret af Rolf og Solveig C.-Dupont 45 s.
 • 3/85 LAVTEMPERATUR - "PYROLYSE" som alternativ teknologi for en produktiv udnyttelse af fast byaffald, slam fra spildevandsbehandlingsanlæg, træaffald, halm m.m. Peter Voelskow/VDIOvers.: Rolf C.-Dupont 20 s.
 • 1/86 FORMATION AND EVENTUAL DESTRUCTION OF DIOXINS FROM MSW INCINERATORS. Invited paper presented at the Danish Environmental Chemistry Association and DAKOFA meeting on Air Pollution from MSW Incinerators, H.C.Ørsted Institute, April 21, 1986 40s.
 • 1/87 REGIONALE ENERGIEVERSORGUNG UND ABFALLENTSORGUNG ALS ÖKONOMISCH-ÖKOLOGISCHE ÜBERGANGSFELDER. Beitrag zur Fachtagung Regionale Entwicklungsplanung - ökonomisch-ökologische Strukturen, Potentiale und Strategien, arrangeret af FPN/Kassel, IMU/München, PIK/Hamburg og CNAS/Hvalsø ved Hochschule für Wirtschaft und Politik/Hamburg den 3.-10.maj 87 (dansk oversættelse sept.1989) 10s.
 • 2/87 Monitoring new sources of PCDD and PCDF: automotive and straw firing. Rolf C.-Dupont 4 s.
 • 1/88 PROBLEMER VED AFFALDSBEHANDLING: AFBRÆNDII\'G. Bidrag Rolf C.-Dupont til Miljølærekursus, Århus Universitet, marts 1988 (Affald, genbrug, renere teknologi 13s.2/88 REGULATING CHLORINATED DIOXINS: Problems of consistency and scope- the case of Denmark. Rolf C.-Dupont 6s.
 • 1/89 VANDFORSYNING I HOVEDSTADSREGIONEN Solveig Czeskleba-Dupont 40s.


LOKALE DEBATINDLÆG


 • 1985/1 Halmvarme eller naturgas-kraftvarme? Det skævt belyste valg i Hvalsø kommunes varmeplanoplæg fra januar 1985 Rolf og Solveig Czeskleba-Dupont 17s.
 • 1985/2 Renere olie fra slam fra renseanlæg og fast affald - et svar pa I.Krügers kritik af CNAS-publikation
 • 3/85 13s.1989/1 Dokumentation: Dioxin fra Stengårdens Losseplads - et kemikalieaffaldsdepot. Rolf C.-Dupont 63 s.


RAPPORTER I FORBINDELSE MED CNAS


 • Energi- og genbrugspolitik i et udviklingsperspektiv.Materiale til et seminar på RUC den 23.januar 1987. Kilder til Natur- og Arbejdsorienteret Planlægning (II), red. af Rolf Czeskleba-Dupont, med bidrag af Barry Commoner og K.H.Tjaden. Publikationer fra Institut for Geografi, Samfundsanalyse og Datalogi. Arbejdshæfte nr. 53.Roskilde Universitetscenter
 • FARLIGT AFFALD OG OFFENTLIGHEDEN. Dansk bidrag til Study on Hazardous Wastes and the Public v/ Det Europæiske Institut til Forbedring afLeve- og Arbejdsvilkårene, Dublin; af Rolf Czeskleba-Dupont og Jens C.Rasmussen. Publikationer fra Institut for Geografi, Samfundsanalyse og Datalogi. Forskningsrapport nr.63. Roskilde Universitetscenter
 • TECHNISCHE UNSICHERHEITEN BEI DER VERBRENNUNG VON MÜLL ALS ABFALL - die kritische Anomalie der Dioxinbildung. FAARU-Projekt, LTeilbericht.Rolf Czeskleba-Dupont. Publikationer fra Institut for Geografi, Samfundsanalyse og Datalogi. Forskningsrapport nr.70. Roskilde UniversitetscenterDIOXIN: Abfallverbrennung Aus nach Punkten. Beitrag zum Frühjahrsgutachten 1990 der FPN Arbeitsforschung + Raumentwicklung, Gesamthochschule Kassel/Vesttyskland. Rolf C.-Dupont 10s.

Email: info@cnas.dk

© Copyright. All Rights Reserved.