CENTER FOR NATUR-OG ARBEJDSORIENTEREDE STUDIER (CNAS)

PUBLIKATIONER 1985 - 1990

1/85 DIOXIN FRA DANSKE AFFALDSFORBR/ENDINGSANL√ÜG En kritik af Milj√łstyrelsens Milj√łrapport fra december 1984 Rolf Czeskleba-Dupont 47s.

2/85 RISIKOVURDERING FOR KLOREREDE DIOXINER OG DIBENZOFURANER FRA PROJEKTEREDE AFFALDSFORBR/ENDINGSANL√ÜG I NEW YORK Sammenfatning af projektet √ėKONOMISK OG √ėKOLOGISK ANALYSE AF ALTERNATIVE TEKNOLOGIER TIL BORTSKAFFELSE AF FAST BYAFFALD(MSW)

Barry Commoner m.fl., CENTER FOR THE BIOLOGY OF NATURAL SYSTEMS, New York;

oversat og kommenteret af Rolf og Solveig C.-Dupont 45 s.

3/85 LAVTEMPERATUR - "PYROLYSE" som alternativ teknologi for en produktiv udnyttelse af fast byaffald, slam fra spildevandsbehandlingsanlæg, træaffald, halm m.m. Peter Voelskow/VDI Overs.: Rolf C.-Dupont 20 s.

1/86 FORMATION AND EVENTUAL DESTRUCTION OF DIOXINS FROM MSW INCINERATORS. Invited paper presented at the Danish Environmental Chemistry Association and DAKOFA meeting on Air Pollution from MSW Incinerators, H.C.√ėrsted Institute, April 21, 1986 40s.

1/87 REGIONALE ENERGIEVERSORGUNG UND ABFALLENTSORGUNG ALS √ĖKONOMISCH-√ĖKOLOGISCHE ¬†√úBERGANGSFELDER. Beitrag zur Fachtagung Regionale Entwicklungsplanung - √∂konomisch-√∂kologische Strukturen, Potentiale und Strategien, arrangeret af FPN/Kassel, IMU/M√ľnchen, PIK/Hamburg og CNAS/Hvals√ł ved Hochschule f√ľr Wirtschaft und Politik/Hamburg den 3.-10.maj 87
(dansk oversættelse sept.1989) 10s.

2/87 Monitoring new sources of PCDD and PCDF: automotive and straw firing. Rolf C.-Dupont 4 s.

1/88 PROBLEMER VED AFFALDSBEHANDLING: AFBR√ÜNDII\'G. Bidrag Rolf C.-Dupont til Milj√łl√¶rekursus, √Örhus Universitet, marts 1988 (Affald, genbrug, renere teknologi 13s.

2/88 REGULATING CHLORINATED DIOXINS: Problems of consistency and scope - the case of Denmark. Rolf C.-Dupont 6s.

1/89 VANDFORSYNING I HOVEDSTADSREGIONEN Solveig Czeskleba-Dupont 40s.


LOKALE DEBATINDL/EG 

1985/1 Halmvarme eller naturgas-kraftvarme? Det sk√¶vt belyste valg i Hvals√ł kommunes varmeplanopl√¶g fra januar 1985¬† Rolf og Solveig Czeskleba-Dupont 17s.

1985/2 Renere olie fra slam fra renseanl√¶g og fast affald - et svar pa I.Kr√ľgers kritik af CNAS-publikation 3/85 13s.

1989/1 Dokumentation: Dioxin fra Stengårdens Losseplads - et kemikalieaffaldsdepot. Rolf C.-Dupont 63 s.

RAPPORTER I FORBINDELSE MED CNAS 

Energi- og genbrugspolitik i et udviklingsperspektiv. 

Materiale til et seminar på RUC den 23.januar 1987. Kilder til Natur- og Arbejdsorienteret Planlægning (II), red. af Rolf Czeskleba-Dupont, med bidrag af Barry Commoner og K.H.Tjaden. Publikationer fra Institut for Geografi, Samfundsanalyse og Datalogi. Arbejdshæfte nr. 53. Roskilde Universitetscenter

FARLIGT AFFALD OG OFFENTLIGHEDEN. Dansk bidrag til Study on Hazardous Wastes and the Public v/ Det  Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene, Dublin; af Rolf Czeskleba-Dupont og Jens C.Rasmussen. Publikationer fra Institut for Geografi, Samfundsanalyse og Datalogi. Forskningsrapport nr.63. Roskilde Universitetscenter

TECHNISCHE UNSICHERHEITEN BEI DER VERBRENNUNG VON M√úLL ALS ABFALL - die kritische Anomalie der Dioxinbildung. FAARU-Projekt, LTeilbericht. Rolf Czeskleba-Dupont. Publikationer fra Institut for Geografi, Samfundsanalyse og Datalogi. Forskningsrapport nr.70. Roskilde Universitetscenter

DIOXIN: Abfallverbrennung Aus nach Punkten. Beitrag zum Fr√ľhjahrsgutachten 1990 der FPN Arbeitsforschung + Raumentwicklung, Gesamthochschule Kassel/Vesttyskland. Rolf C.-Dupont 10s.Solveig Czeskleba-Dupont: Brænderøg - en væsentlig forurening i boligområder.
  • Dokument om emnet.
  • Dias om emnet.