Nye titler

Brænderøg og helbred

-Fra kilde til krop

Bogen giver bl.a. forklaringer på:

  • hvilken skade det gør i kommunale klagesager, at miljøministeren i 2011 fejlagtigt påstod, at optænding oppefra reducerer giftige partikler med 80%;
  • hvordan skøn over Danmarks forbrug af brænde i 2007 med en stikprøve-fejl røg i vejret og gav illusionen om at udledte giftstoffer sidenhen faldt;
  • at danske myndigheder ikke ville vide om dioxins sundhedsmæssige skader, især hjernepåvirkning ved indånding;
  • hvordan et bredere spektrum af skadestoffer blev reduceret til spørgsmål om partikler;
  • hvorfor det er utilstrækkeligt kun at skifte brændeovne ud med brændeovne;
  • at der bør tages hensyn til alternativ teknologi, der opnår samme effekter med mindre eller ingen skadestoffer;
  • at flere kommuner bør formulere forskrifter for brug af brændeovne;
  • at de bør afgrænse hot-spots i mindre områder inden for en kommune, gerne ved hjælp af partikel-tællinger hvor folk færdes;
  • ihukommende at skadestofferne ikke kun er giftige hver for sig, men udfolder forstærkede kombinationseffekter f.eks. mellem dioxin og tjærestoffer;
  • hvorfor begrebet 'væsentlig forurening' gælder overalt for brænderøg, hvor mennesker opholder sig for tæt på skorstene uden røgrensning.

Om forfatteren


Solveig Czeskleba-Dupont er uddannet som cand.scient. i geografi og geologi. Var i 30 år ansat i Gymnasieskolen som geografilærer med autonome undervisnings-muligheder. Siden 1980 om økologiske emner fra hele Verden.

Siden år 2000 har hun sammen med Rolf Czeskleba-Dupont, Ph.D. i energiforsyning og samfundsudvikling, prøvet at styrke den faglige og politiske indsats mod brænderøgs-forurening. Var formand for Landsforeningen til Oplysning om Brænderøgsforurening (www.brænderøg.dk) 2009-2016 for derefter at skrive bogen 'Brænderøg og Helbred. Fra kilde til krop'.


Email: info@cnas.dk

© Copyright. All Rights Reserved.